HSGI
Hrvatski savez
građevinskih
inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb
 
OIB:
57450863852

tel./faks:
01/ 48 72 498
01/ 48 28 053
 
e-mail:
dgiz@zg.t-com.hr
Društva udružena u HSGI
Temeljne članice: Specijalističke članice: